-------------------------------------------------------------------------------

Ge mig ett vapen som fungerar öppnar den 20 jan på Passagen i Linköping. Jag kommer vara på plats för att ta emot besökare mellan 12-18 men tyvärr blir det inte någon officiell öppning pga de nya restriktionerna.

I utställningen Ge mig ett vapen som fungerar visar Ella Tillema en rad nya verk. Det är både storskaligt måleri och skulptur men också installationer, grafik och ljud. Tillema tar genomgående avstamp i det personliga för att beskriva sin omvärld, och målar upp en bild av hur det är, och känns, att vara människa och förälder i en mycket turbulent tid. Här står också vapnet i centrum, både med sin närvaro i rummet och som en metafor för motstånd, eller är det kanske snarare bristen på verkligt motstånd? Vad finns det egentligen för verktyg till hands för den som vill protestera och hur bemöts de av makten? I en tid då brist på handling gör klimathotet mer och mer akut, samtidigt som antidemokratiska krafter mobiliserar runt om i världen, undrar Tillema - hur hamnade vi här? I utställningen riktas blicken inte bara mot makten - också mot besökaren, medborgaren - mot oss. Vill vi verkligen förändra något, egentligen?

I utställningen kommer Ella Tillemas senaste pamflett LÖSNINGEN finnas tillgänglig för besökare att ta med hem.

Passagen
Linköpings konsthall
Stora Torget 2, 582 24 Linköping

öppet tisdagar 12-16, onsdag-torsdag 12-18 och fredag-lördag 12-16

FRI ENTRE!

Ge mig ett vapen som fungerar är en del av KVADRENNALENS program som pågår 11 jan - 11 sept 2022. Besök www.kvadrennalen.se för mer info


KVADRENNALEN, PLATTFORM FÖR DEN SAMTIDA KONSTENS SVAR PÅ POLITISKA HOT
, är inte en organisation, inte kommersiell, inte ideell, inte privat och inte offentlig.
KVADRENNALEN är en sammanslutning av konstnärer, professionella i konstbranschen, olika konstrum, konstinstitutioner, m.fl. som vill visa samhället i stort att konstvärlden står enade – på varje nivå, över alla disciplingränser, nu och i framtiden – i sin delade tro på KONSTEN, och vill visa denna enighet genom det enda gemensamma språket: KONSTEN själv.

KVADRENNALEN ÄR INTE KNUTEN TILL NÅGON POLITISK ELLER RELIGIÖS INSTITUTION ELLER NÅGOT SYSTEM.
DEN ÄR ENDAST KNUTEN TILL KONSTEN.

-------------------------------------------------------------------------------

Separatutställning Passagen, Linköping 20 jan 2022
Grupputställning Ålands Konstmuseum sommar 2022
Separatutställning Galleri Thomas Wallner 2023

-------------------------------------------------------------------------------
Past:

Floden måste flyta

En bok om mitt konstnärsskap utgiven i samband med min utställning på Ystad Konstmuseum 2020. Boken innehåller konst från 2017 och framåt samt texter av mig, Thomas Millroth och en brevväxling mellan mig och Sara Abdollahi. Redaktör har Julia Björnberg varit och den fantastiska formgivningen är gjord av Anna Jonsson/Alarmform.

Boken finns att köpa på Ystads Konstmuseum, Malmö Konsthall och Rundgång i Malmö samt Konst-ig och Aspuddens bokhandel i Stockholm (fler försäljningsställen kommer förhoppningsvis inom kort). Vill du beställa en online kan du skicka ett mail till karin.b.nilsson(at)ystad.se som jobbar på Ystads Konstmuseum och skriva att du köpa en bok och få den skickad till dig.

-------------------------------------------------------------------------------

SVTs program Sverige! var på besök i min ateljé inför utställningen på Ystad Konstmuseum. Inslaget sändes den 15 feb och klippet med mig är 21 min in i programmet. Du kan se det här.

-------------------------------------------------------------------------------