-------------------------------------------------------------------------------

SAK's vinstutställning 2018 15-18 november 2018 Konstakademien, Stockholm


ELLA TILLEMA GÖR SAK:s UPPDRAGSVERK 2018

I år har uppdraget att ta fram Sveriges Allmänna Konstförenings uppdragsverk, en serie om 100 unika verk som förenas av en röd tråd, gått till konstnären Ella Tillema. Verken med titeln ”En av alla dagar” kommer att presenteras på SAK:s årliga utställning på Konstakademien i november 2018 och detta är enda chansen att se dem alla tillsammans. Tidigare konstnärer som tagit fram uppdragsverk har varit Tilpo, Christian Partos, Astrid Sylwan, Eva Marie Lindahl, Julia Peirone och Clay Ketter.

Ella Tillema skildrar i årets uppdragsverk det vackra som sker när ett urval av femton snittblommor får tillbringa sina sista dagar i en ateljé, försiktigt upphängda på väggen. I en svit om 100 oljemålningar på pannå närmar hon sig med intresse varje blomma, från första dagen då den precis blivit snittad till ungefär en vecka senare då den helt skrumpnat ihop. Ella Tillema sätter sig in i varje stadium som blomman befinner sig i för dagen för att kunna presentera det ofrånkomliga med värdighet och vördnad. Varje enskild bild är ett unikt verk, en dag i en blommas slutskede, men det är också del av något större, både poetiskt och vackert i allt sitt förfall som ju ofrånkomligen blir en symbol för det som lever.

Ella Tillema, född i Stockholm 1983, bosatt och verksam som konstnär i Malmö, utbildad på Konsthögskolan i Malmö.
Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) är en ideell förening med syfte att stötta samtida konstnärer verksamma i Sverige och göra konst tillgänglig för fler. SAK är Sveriges äldsta konstförening, grundad 1832 och öppen för alla intresserade, landet över.
SAK:s uppdragsverk är en serie om 100 unika verk som lottas ut bland SAK:s medlemmar i det stora konstlotteriet november 2018, där totalt 120 verk ingår.

Läs mer eller köp en lott på www.konstföreningen.se

-------------------------------------------------------------------------------