-------------------------------------------------------------------------------


Välkommen till Ålands Konstmuseum i Mariehamn och grupputställningen In your face i sommar!

"I årets sommarutställning får vi möta sex konstnärer med koppling till Åland: Anette Gustafsson, Nayab Ikram, Ursula Sepponen, Erica Signell, Anna Sundblom-Westerlund och Ella Tillema

Här värjer de inte för att vara obekväma. Några av dem är rakt på sak och politiska, medan de andra på ett mer subtilt sätt gör sin egen revolution. Det är vågat och vackert och mycket mer än så."
- Liz Lindvall

13 maj - 4 september 2022

Läs mer om utställningen här

Utställningen är en del av KVADRENNALENS program:

KVADRENNALEN, PLATTFORM FÖR DEN SAMTIDA KONSTENS SVAR PÅ POLITISKA HOT, är inte en organisation, inte kommersiell, inte ideell, inte privat och inte offentlig.
KVADRENNALEN är en sammanslutning av konstnärer, professionella i konstbranschen, olika konstrum, konstinstitutioner, m.fl. som vill visa samhället i stort att konstvärlden står enade – på varje nivå, över alla disciplingränser, nu och i framtiden – i sin delade tro på KONSTEN, och vill visa denna enighet genom det enda gemensamma språket: KONSTEN själv.

KVADRENNALEN ÄR INTE KNUTEN TILL NÅGON POLITISK ELLER RELIGIÖS INSTITUTION ELLER NÅGOT SYSTEM.
DEN ÄR ENDAST KNUTEN TILL KONSTEN.

-------------------------------------------------------------------------------

Grupputställning Ålands Konstmuseum sommar 2022
Grupputställning Ljungbergmuseets jubileumsutställning 18 juni 2022
Separatutställning Galleri Thomas Wallner 2023

-------------------------------------------------------------------------------
Past:

Floden måste flyta

En bok om mitt konstnärsskap utgiven i samband med min utställning på Ystad Konstmuseum 2020. Boken innehåller konst från 2017 och framåt samt texter av mig, Thomas Millroth och en brevväxling mellan mig och Sara Abdollahi. Redaktör har Julia Björnberg varit och den fantastiska formgivningen är gjord av Anna Jonsson/Alarmform.

Boken finns att köpa på Ystads Konstmuseum, Malmö Konsthall och Rundgång i Malmö samt Konst-ig och Aspuddens bokhandel i Stockholm (fler försäljningsställen kommer förhoppningsvis inom kort). Vill du beställa en online kan du skicka ett mail till karin.b.nilsson(at)ystad.se som jobbar på Ystads Konstmuseum och skriva att du köpa en bok och få den skickad till dig.

-------------------------------------------------------------------------------

SVTs program Sverige! var på besök i min ateljé inför utställningen på Ystad Konstmuseum. Inslaget sändes den 15 feb och klippet med mig är 21 min in i programmet. Du kan se det här.

-------------------------------------------------------------------------------