VACCIN (2021) är en pamflett i A7-format. Titta på filmen för att läsa hela verket från början till slut.