-------------------------------------------------------------------------------

Avesta Art, Verket, Avesta
20 maj - 17 sep 2017

Ystad Konstmuseum, Ystad
På annan plats, grupputställning 20 maj – sep 2017

Trollhättans Konsthall
separatutställning 16 september - 15 oktober 2017

Galleri Skomakeriet, Stockholm
separatutställning 23 november- 17 december 2017

-------------------------------------------------------------------------------