Dagens Industri (2010) är en pamflett i A6-format och nedan kan du läsa hela verket från början till slut.

Dagens Industri Ella Tillema 2011

Dagens Industri Ella Tillema 2011

Dagens Industri Ella Tillema 2011

Dagens Industri Ella Tillema 2011

Dagens Industri Ella Tillema 2011